לחזרה ולדיון . 1 במה ייחודה של העלייה מארצות המערב ? התייחסו לגורמי הדחיפה לעלייה ולדרך שבה נקלטו העולים במדינת ישראל . . 2 מה היו הקשיים שעמדו לפני היהודים שביקשו לצאת מברית המועצות בשנות ה ? 70- הסבירו את המדיניות שנקטו שלטונות ברית המועצות כלפי היהודים . . 3 מדוע הוחלט להעלות את יהודי אתיופיה בשנות ה , 70- ומה היו הקשיים הייחודיים בקליטתם בישראל ? . 4 אילו שינויים חלו במדיניות הקליטה בישראל ? הדגימו כיצד התבטאו שינויים אלה אצל קבוצות העולים השונות . . 5 מה היו המאפיינים הייחודיים של העולים מברית המועצות בשנות ה ? 90- כיצד הם השפיעו על תהליך קליטתם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית