מבזק העלייה מחב ֶ ר המדינות בשנות ה90- הושפעה מקריסת ברית המועצות ומריבוי גילויי האנטישמיות . העולים בחרו להגיע דווקא לישראל בשל חוק ה ׁ בּות שְ , בזכות קרובי משפחה שכבר חיו בישראל ומפני שארצות הברית הגבילה את ההגירה אליה ב . 1989- מספרם הגדול של העולים שהגיעו לישראל בשנות ה90- העמיד אתגר גדול למוסדות האחראים לקליטת העלייה . רבים מבין העולים שהגיעו בשנות ה90- אינם יהודים על פי ההגדרה הדתית ההלכתית , מה שגרם להקמת אולפני גיור . ההטבות שהוענקו לעולים עוררו מתיחות חברתית ביניהם לבין שכבות חברתיות ותיקות בישראל . נטייתם של העולים לשמר את התרבות הרוסית ביטאה את עקרון הרב-תרבותיות , אך עוררה מתיחות ביניהם לבין הישראלים הוותיקים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית