שימור המורשת התרבותית הרוסית יוצר התּב דלּות ומתח נטייתם של העולים שהגיעו בשנות ה90- לׁש ַ מר את התרבות הרוסית יצרה אף היא מתח ביניהם לבין החברה הישראלית הוותיקה , והגבירה את התּב ַ דלּותם החברתית . בקרב חלק מהעולים התחזקה , דווקא בישראל , ההכרה כי בה במידה שהם יהודים - הם גם רוסים . התרבות הרוסית נעשתה מרכיב חיובי ומשמעותי בזהותם ובדימוים העצמי . כמו כן יש ביניהם כאלה הסבורים כי התרבות הרוסית עדיפה על התרבות הישראלית ולכן הם בוחרים להתבדל מהתרבות הישראלית . הורים המשתייכים לקבוצה זו , שעלו מחבר המדינות , הקימו מסגרות חינוכיות וחוגים המקנים לילדיהם את השפה והתרבות הרוסית . בצד המתבדלים העדיפו אחרים , בעיקר הצעירים יותר , להשתלב בתרבות הישראלית ולהיות מעורבים בה , ובו בזמן גם לשמר את התרבות הרוסית . העובדה שהעולים מברית המועצות לשעבר הם הקבוצה האתנית הגדולה ביותר במדינת ישראל מאפשרת להם לקבל את צורכי התרבות , הבידור והמידע שלהם בשפה הרוסית . הפעילות התרבותית בשפה הרוסית מגוונת ביותר : קבוצות תאטרון צעירות העוסקות במשחקי תפקידים וקבוצות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית