מתח בין העולים החדשים לתושבים הוותיקים ההטבות שהעולים החדשים נהנו מהן סייעו להם בתהליך הקליטה , אולם הן עוררו מתח חברתי-עדתי . בחברה הישראלית הוותיקה היו שטענו כי העולים נהנים מהטבות חומריות וזוכים למשאבים ולזכויות יתר על חשבון השכבות החלשות . במיוחד הופנו רגשות הקיפוח כלפי העולים מברית המועצות , שהשתלבותם הייתה מהירה מזו של קבוצות אחרות . התושבים בערי הפיתוח לא תמיד קיבלו בשמחה את העולים החדשים שהצטרפו אליהם , מחשש שהמצוקה הקיימת בתחומי התעסוקה והדיור תגבר . קבוצות דתיות ומסורתיות בחברה הישראלית הסתייגו מהעולים הלא יהודים על פי ההלכה , בייחוד מהעולים הרוסים שהגיעו בשנות ה . 90-  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית