למרות האיסור - כמה עשרות צעירים החלו במסע לארץ ישראל בסיוע "המוסד , " ובארץ החלו במאבק להעלאת יהודי אתיופיה . בנובמבר-דצמבר 1984 הובאו לישראל דרך סודאן כ 6 , 700- יהודים אתיופים במבצע סודי שנקרא "מבצע משה . " פרסום המבצע בעיתונות הביא להפסקתו . ב , 1985- ב"מבצע ׁשב ְ א ָ " וב"מבצע יהושע , " הועלו לישראל יהודי אתיופיה שנותרו בסודאן . המסע מאתיופיה לארץ ישראל דרך סודאן היה כרוך בסבל ובקשיים רבים . ב1987- התחדשו היחסים בין מדינת ישראל לאתיופיה , וב1989- קמה שגרירות ישראלית באתיופיה . במאי 1991 הועברו יותר מ14- אלף יהודים מאתיופיה לישראל ב"מבצע שלמה . " ב2005- החליטה ממשלת ישראל לאפשר לבני הפ ָ ל ׁ שׁש ּ ָרה להתאחד עם קרוביהם בישראל . הטיפול בעליית הפ ָ ל ׁ שׁש ּ ָרה עדיין לא הסתיים . בקליטתם נתקלו העולים מאתיופיה בקשיים מיוחדים בשל כמה גורמים : הפער התרבותי בין התרבות האתיופית שממנה באו לתרבות הישראלית , צבע עורם השונה , העלייה החפוזה , חילוקי הדעות בנוגע לזהותם היהודית ושאלת שיכונם . לנוכח קשיים אלו נקטה מדינת ישראל מדיניות של העדפה מתקנת . גופים שונים פועלים לשיתוף פעולה ולהגברת מעורבות...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית