מבזק עד המאה ה , 19- חיו יהודי אתיופיה במנותק מהעולם היהודי , ניהלו חיי קהילה יהודית והיו להם מנהגים מיוחדים משלהם . מיעוט העולים מאתיופיה עד שנות ה80- נבע מחששם של יהודי אתיופיה מהמסע הקשה לישראל , מהתנגדותו של קיסר אתיופיה ליציאת יהודים , ומהספק ֶ שהוטל בישראל בנוגע לזהותם היהודית של האתיופים . בשנת 1973 פסק הרב עובדיה יוסף ש"ּב ֵ יתא ישראל" הם יהודים ויש להעלות אותם למדינת ישראל . ב1975- הוחלט להחיל עליהם את חוק ה ׁ ׁשבּות . בעקבות עלייתו של משטר קומוניסטי באתיופיה ב , 1974- הורע מצבם של יהודי אתיופיה . וב1977- אסר השלטון על היהודים לצאת מאתיופיה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית