קשיי קליטה מיוחדים לעולים מאתיופיה כשהגיעו העולים מאתיופיה לישראל הם נתקלו בקשיים רבים . חלק מן הקשיים קשורים לתהליכי הגירה מארץ לארץ ׁשאתם ֶ מתמודדים כל העולים , אבל חלקם ייחודים לעולים מאתיופיה . העולים מאתיופיה הגיעו מתרבות שבה מערכת היחסים במשפחה , מעמד הילדים , סוג המגורים ואופן התמיכה ההדדית - שונים מאוד ממה שמקובל בחברה הישראלית . בחברה האתיופית מקובלים מנהגי כבוד ובמיוחד כבוד למבוגרים . האווירה במשפחה היא סמכותית ויש חינוך לאיפוק רגשי ולתרבות שיחה סובלנית . מבחינת סגנון החיים , רוב האתיופים התגוררו קודם לכן בכפרים ועסקו בחקלאות או במלאכה , וקליטתם בחברה הישראלית , המודרנית והמתועשת , מלּווה בקשיים רבים . לפער התרבותי ולהיעדר הכשרה מקצועית וטכנולוגית נוסף השוני בצבע עורם . קושי ייחודי נוסף שחוו העולים מאתיופיה קשור בניתוק בין בני המשפחות . משפחות רבות עלו לארץ כשהן מותירות מאחוריהן בני משפחה באתיופיה . כתוצאה מכך נוצר בקרב העולים מספר גדול של משפחות חד-הוריות ושל ילדים רבים שעלו ללא הוריהם . זאת ועוד , בגלל קשיי המסע עלו לארץ ילדים יתומים רבים , שהוריהם מתו במהלך המסע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית