מבזק העלייה , שהתמתנה מעט במחצית הראשונה של שנות ה , 60- התחדשה בהשפעת תוצאות מלחמת ששת הימים . בעקבות הגידול במספר העולים מארצות המערב , הוקם ב1968- המשרד לקליטת עלייה שהיה אחראי לטיפול בעולים , הוקמו מרכזי קליטה ברחבי המדינה , וב1970- הוחלט על הענקת סל קליטה לעולים . בתקופת נשיאותו של ניקיטה חר ּ וצ שְ 'ֹוב , רק יהודים מעטים הורשו לצאת מברית המועצות , ובעיקר במסגרת איחוד משפחות . לאחר הדחתו של חרושצ'וב , הוגדל מספר אשרות היציאה ליהודים . לאחר מלחמת ששת הימים הייתה התעוררות לאומית בקרב יהודי ברית המועצות ורבים מהם תבעו בגלוי - למרות הסיכון שהיה כרוך בכך - לקבל אשרות עלייה לארץ ישראל . בשנות ה70- יצאו מברית המועצות כרבע מיליון יהודים , אך רובם היגרו למדינות המערב , בעיקר לארצות הברית . לאחר שמחבלים פלסטינים חטפו חמישה מהגרים מברית המועצות ששהו במחנה מעבר באוסטריה ודרשו את סגירת המחנה בתמורה לשחרורם - החליט ראש ממשלת אוסטריה על סגירת המחנה . העולים מברית המועצות הגיעו מאזורים שונים ומרקע תרבותי שונה , עניין שהשפיע על תהליך קליטתם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית