קליטת העולים מברית המועצות בשנות ה70- היהודים שעלו מברית המועצות הגיעו לישראל מאזורים שונים בברית המועצות ומרקע תרבותי שונה , והייתה לכך השפעה על תהליך קליטתם . חלק מהם הגיעו מהרפובליקות האירופיות ואחרים מאזור הקווקז ְ ומהרפובליקות של מרכז אסיה . חלק מן העולים היו מנותקים מהמסורת וממנהגי הדת היהודית , ואחרים שמרו על זיקה למסורת היהודית הדתית ועל לכידות חברתית . כמו העולים מארצות המערב , גם העולים מברית המועצות הופנו למרכזי קליטה וקיבלו סל קליטה ( עמ' , ( 231 שסייע להם להיקלט בארץ . מדיניות זו הקלה על העולים הצעירים שהשתלבו במהירות יחסית . כמו בהגירות אחרות , קליטתם של העולים המבוגרים הייתה קשה יותר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית