מלחמת ששת הימים משפיעה גם על יהודי ברית המועצות מלחמת ששת הימים גרמה להתעוררות לאומית גם בקרב יהודי ברית המועצות . בעקבות המלחמה התחזקה בקרבם הפעילות הלאומית והפכה למחאה ציבורית . יהודים מרחבי ברית המועצות פנו לשלטונות המקומיים ולמוסדות הבינלאומיים , ותבעו בגלוי לממש את זכותם לשוב למולדתם ההיסטורית ולעלות למדינת ישראל . לדוגמה : ב13- ביוני 1967 פרסם יעקב ) י ָ א ff ה ָ ( קזקֹוב , סטודנט ממוסקבה , מכתב אל חברי המועצה העליונה של ברית המועצות , ובו הודיע כי הוא מוותר על אזרחותו הסובייטית ודורש לקבל א ׁשְ ַרת עלייה לישראל . המכתב של קזקוב היה בגדר פנייה אישית לשלטונות ברית המועצות . בדרך אחרת נהגו 18 ראשי משפחות יהודיות מגרּוזיה ָ ( גאורגיה . ( ב6- באוגוסט 1969 הם שיגרו מכתב אל הוועדה לזכויות האדם של האו"ם , ובו הביעו את רצונם הע ַ ז לעלות לישראל וביקשו להעניק ליהודים א ׁשְ רֹות כניסה לישראל . הפונים ראו עצמם נציגים של יהודים רבים בגרוזיה . פרסומו של המכתב עורר התרגשות רבה בישראל ואף הוקרא מעל בימת הכנסת . השלטונות הסובייטיים , שבעקבות מלחמת ששת הימים ניתקו את היחסים הדיפלומטיים עם מדינת י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית