השלטון בברית המועצות מקשה על יציאת היהודים גם יהודים מברית המועצות ביקשו לעלות לישראל , אבל השלטונות הסובייטיים התירו רק למעטים מהם לצאת מן המדינה , ובעיקר במסגרת איחוד משפחות . בתקופת נשיאותו של ניקיטה חר ּ ff ְ צ'ֹוב , בשנים 1964-1958 יצאו מברית המועצות כ 7 , 200- יהודים ורק כ 2 , 400- מהם קיבלו א ׁ רֹות יציאה לישראל . למרות הצהרה מפורשת של ff השלטונות , שמי שרוצה לעזוב את ברית המועצות רשאי / ת לעשות זאת - חששו מרבית היהודים מפני הצעדים שיינקטו נגדם אם יבקשו לעזוב , ונמנעו מלהגיש בקשה לעלייה . בנוסף , תהליך קבלת האישור להגירה מברית המועצות היה מורכב ומייגע ַ . לאחר הדחתו של חרושצ'וב מתפקידו ב1964- נמשכה המדיניות שהתירה יציאה של יהודים במסגרת איחוד משפחות . ב1965- אף התקבלה החלטה להגדיל את מספר א ׁשְ רֹות היציאה . בברית המועצות העריכו , שרק יהודים מעטים יבקשו לעזוב את המדינה , אבל להפתעתם מספר הבקשות לאיחוד משפחות שהגיעו מישראל היה גדול בהרבה . יתר על כן , לשלטונות הסובייטיים התברר כי ככל שמאפשרים ליהודים לעזוב , כך גדל מספרם של אלה המבקשים לעזוב . הפתעת הסובייטים גדלה כאשר התברר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית