מלחמת ששת הימים מעודדת את העלייה מארצות המערב העלייה לישראל התחדשה בהשפעת תוצאות מלחמת ששת הימים . הישגי המלחמה ושמחת הניצחון שנלוותה אליהם חיזקו את הזהות היהודית אצל יהודים בתפוצות , וגרמו לעלייתם לישראל . במחצית השנייה של שנות ה60- הגיעו לישראל קרוב ל200- אלף עולים , רבים מהם מארצות המערב - ארצות הברית , קנדה , מערב אירופה , דרום אמריקה ודרום אפריקה . בעקבות הגידול במספר העולים מארצות המערב , עולים שהגיעו בכוחות עצמם ולא נזקקו לסיוע כלכלי מהמדינה , הוחלט לארגן מחדש את מנגנון העלייה והקליטה בארץ . ב1968- הקימה הממשלה את המשרד לקליטת עלייה ועל הטיפול בעלייה הופקדו שני גופים : • הסוכנות היהודית - תעסוק בהבאת העולים . משרד הקליטה - יעסוק בקליטת העולים . המשרד לקליטת עלייה הקים מרכזי קליטה ברחבי המדינה , שקלטו את העולים מיד עם הגיעם לארץ . בעזרת הצוותים במקֹום עשו העולים את צעדיהם הראשונים בישראל . במרכזי הקליטה קיבלו העולים מקום מגורים ומזון , למדו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית