לחזרה ולדיון . 1 תקופת העלייה הגדולה מכונה "ימי ּ ּור ההיתּוך . " א . תארו את הקשיים שהעולים התמודדו אתם בתקופה זאת . ב . הסבירו את הקשיים שעמדו לפני החברה בארץ בקליטת העולים . ג . הסבירו את הביטוי "כור היתוך . " האם הוא מתאים לימי העלייה הגדולה ? נמקו . . 2 במגילת העצמאות נקבע : "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה היהודית ולקיבוץ גלויות " . א . מה אפיין את גלי העלייה בשנים ? 1967-1948 ב . הציגו את הבעיות שהתעוררו בנושא קליטת העלייה בשני העשורים הראשונים של המדינה . הדגימו . ג . מה ההבדל בין המושגים "קיבוץ גלויות" ו"מיזוג גלויות ? " הסבירו . . 3 לטענת ההיסטוריון ירון צור , "הציונות היא התנועה הלאומית היחידה שעמדה לפניה המשימה ללכד ליכוד לאומי-אתני אוכלוסיות אירופיות ולא-אירופיות" " ) העלייה מארצות האסלאם , " בתוך : ישראל העשור הראשון - תש"ח-תשי"ח , עורכים : צ' צמרת וח' יבלונקה , עמ' . ( 80 א . מהי טענתו של ירון צור ? ב . אילו קשיים יצרה המשימה שנטלה על עצמה התנועה הציונית ? התייחסו גם לקשיים של הקולטים וגם לקשיים של הנקלטים . ג . כיצד התמודדו הנהגת המדינה והאוכלוסייה הוותיקה עם משימה זו ? . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית