מבזק מאז הקמת המדינה נאלצה ישראל להקדיש משאבים רבים להוצאות ביטחון ולקליטת עלייה . כדי לממן את הוצאות הביטחון היה צורך לערוך מג ּבִ יֹות בקרב יהודי התפוצות , ולהטיל על האזרחים מלווה ֵ חובה . מקור נוסף למימון הוצאות הביטחון היו כספי השילומים מגרמניה . כדי להתמודד עם הקשיים הכלכליים הונהג במדינה משטר צנע ֶ , ובאמצעותו שאפה הממשלה להבטיח אספקה של מצרכי יסוד לכל האזרחים ולקצץ בצריכה הפרטית לטובת הוצאות הביטחון והפיתוח . במסגרת משטר הצנע ֶ התנהל פיקוח על המחירים וקיצוב מזון . תחילה התקבל הקיצוב בהבנה , אולם עם הזמן החלו האזרחים להתלונן , ו"השוק השחור" החל לפרוח . בין המפלגות שררו חילוקי דעות על מדיניות הצנע ֶ . מפלגת מפ"ם טענה כי המדיניות פוגעת בפועלים , ואילו מפלגות הימין טענו כי היא פוגעת במעמד הבינוני וביוזמה הפרטית . על אף הביקורת , בעקבות מדיניות הצנע סופקו מצרכי יסֹוד לעולים החדשים , גברה ההשקעה במשק - בחקלאות ובתעשייה , ונוצרו מקומות עבודה חדשים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית