תקופת הצ ֶ נע - פיקוח כלכלי וקיצוב כדי להתמודד עם הקשיים הכלכליים הונהג במדינה משטר צ ֶ נ ַ ע , ובמסגרתו הוטל החל באפריל 1949 פיקוח על מחירי המצרכים החיוניים וקיצוב מזון . באמצעות משטר הצנע שאפה הממשלה לחלק בצורה צודקת את האספקה המצומצמת ולהבטיח אספקה של מצרכי יסוד לכל האזרחים . עוד שאפה הממשלה לקצץ בצריכה הפרטית לטובת הוצאות הביטחון והפיתוח , ולפתח ייצור מקומי בתעשייה ובחקלאות . על פי התכנון , תקופת הצנע הייתה אמורה להימשך עד שהמשק יתבסס כלכלית ותלּות המדינה ביבוא תקטן . בימי הצנע קיבלו האזרחים מצרכי מזון מוקצבים לפי פנקסים , פנקסי נקודות , שחולקו להם . כל אחד מהאזרחים היה חייב לערוך את קניית המצרכים בחנות אחת קבועה מראש לכל סוג של מזון : חנות מכולת , חנות בשר , חנות ירקות . כעבור זמן מה הוטל קיצוב גם על הלבשה והנעלה . מדיניות הצנע קבעה תפריט המזון היומי לאדם בריא . תפריט זה כלל את המצרכים הבסיסיים החיוניים לאדם . מכסֹות שונות נקבעו לקבוצות מיוחדות כמו : חולים , ילדים , נשים בהיריון ואימהות מיניקות . תפריט המזון הורכב בסיוע מומחים לתזונה , והוא דמה במרכיביו לתפריט שנקבע בבריטניה ב , 1...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית