מאפיינים ייחודיים לכלכלת ישראל תכנון הכלכלה של מדינת ישראל , שהוקמה בתוך סערת המלחמה , הביא בחשבון מרכיבים מרכזיים וייחודיים למדינה . מאז הקמתה נדרשה מדינת ישראל להקצות חלק ניכר ממשאביה לביטחון . הוצאות הביטחון - גיוס צבא , הכשרתו , אחזקתו וציודו בנשק מתקדם - היו גבוהות ביותר . גם הבאת העולים וקליטתם חייבה השקעת משאבים רבים בתחומים מגוונים : דיור , תעסוקה , בריאות , חינוך . כדי לממן פעולות אלו נזקקה המדינה לכספים רבים , אך מאזן מטבע החוץ שלה הצביע על גירעון חמור . לכן היה צורך לגייס כספים ממקורות חוץ . סיוע הגיע מיהודי התפוצות ; הם ערכו בארצותיהם מ ַ גּב ְ ִ יֹות למען מדינת ישראל , והכסף שאספו סייע למדינה מאז הקמתה . מקור נוסף היו כספי השילומים מגרמניה ( עמ' . ( 261 הנטל הכלכלי הוטל גם על האזרחים בצורת מ ִ ל ְ ו ֵ וה חובה , וכספי המלווה הזה , שהוטל ב , 1952- נועדו למימון הוצאות המלחמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית