ּכפ ֵָ רי עבודה מּוקמים לקליטת העולים רעיון נוסף של לוי אשכול לקליטת העלייה היה הקמת ּכפ ָ ריי עבודה . כפרי העבודה הוקמו בעיקר באזור פרוזדור ירושלים ובגליל המערבי והעולים הוכשרו בהם לעבודה החקלאית . הם היו שכירים והועסקו בעיקר בעבודות ייעּור שיזמה קרן קיימת לישראל . אולם , כפרי העבודה לא הצליחו להקל על קליטת העולים . נקלטו בהם רק כ20- אלף עולים , ורבים מהם מיהרו לעזוב אותם . כמה גורמים היו לכך : העולים העדיפו לא להגיע לכפרי העבודה כי הם נחשבו בעיניהם למקומות יישוב ארעיים . נוסף על כך , הקמת יישובי הקבע לעולים התעכבה , והם נאלצו לשהות בכפרי העבודה תקופה ארוכה יותר מן המתוכנן , מצב שעורר חוסר אמון מצד העולים החדשים כלפי המוסדות המיי שַ ב ְ ִ ים . גם מיקומם של כפרי העבודה באזורים הרריים ומבודדים הכביד על העולים . ערי הפיתוח תוכננו להיות יישובים עירוניים מרוחקים ממרכז הארץ שיספקו שירותי חינוך , שירותי בריאות , חנויות , סניפי דואר , סניפי בנק ובתי קולנוע ליישובים הכפריים שבסביבתם . בערי הפיתוח הוקמו מפעלי תעשייה לפרנסת התושבים . פיתוח העיר אילת , למשל , התבסס על הנמל , על מפעלי הנחושת בתמנע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית