מגורים ארעיים לעולים במעברות : 1952-1950 הרשויות המעורבות בקליטת העולים נוכחו לדעת כי אפשרויות הקליטה הקיימות אינן עונות על הצרכים , וכי תנאי החיים במחנות העולים קשים מאוד . על רקע זה הציע לוי אשכול , שהיה באותה תקופה גזּב ַ ר הסוכנות ומנהל מחלקת ההתיישבות שלה , " להקים ברחבי הארץ שיכוני עולים או שכונות עולים , ואפילו לתקופות מעבר בלבד" - ומכאן השם " מע ְּבָ ָרה . " כך הוקמו החל באביב 1950 המע ְּ ּברֹות , מקומות שנועדו לקלוט עולים לזמן קצר . הפניית העולים למעברות נמשכה כשנתיים , בשנים , 1950 1952- והיו לה כמה יעדים : • לפתור את בעיית שיכון העולים . ליישם את מדיניות פיזור האוכלוסייה . להקטין את התלּות של העולים בגורמי הקליטה ולתת הזדמנות ליוזמה עצמית . לוי אשכול התכוון להקים את המעברות ברחבי המדינה סמוך ליישוב הוותיק וכך לשתף את האזרחים הוותיקים בקליטת העלייה . אשכול סבר כי היישוב הוותיק יוכל לסייע באספקת עבודה לעולים ויתמוך בקליטתם התרבותית והחברתית . אבל מחסור בחומרי בנייה הביא להחלטה ל ׁשַ ּכן את העולים במעברות במבנים ארעיים - אוהלים , ּפַ חֹונים ( מבנים עשויים מפח ) וב ַ דֹונים ( סו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית