העולים נקלטים בערים ובמחנות : 1950-1948 כל תהליך של ניתוק מהארץ שנולדים בה ּומעב ֲ ָ ר לארץ חדשה כרוך בקשיים רבים . על המהגרים להיקלט במקום מגורים חדש , ללמוד שפה וחוקים אחרים , לשנות מקור פרנסה ועוד . החוויה הקשה הזו הייתה גם מנת חלקם של עולי העלייה הגדולה . העולים שוּכנו במקום זר , מרוחק ממרכזי ההתיישבות , בלא שהכירו את השפה - ורבים מביניהם נתקלו בקשיים רבים כשביקשו ליצור קשר עם התושבים שקלטו אותם . הפער הגדול בין התקווה להגיע למדינת ישראל העצמאית לבין המציאות שטפחה ְ על פניהם של העולים לאחר העלייה - יצר אווירה קשה של התמרמרות וכעס . חלק קטן מן העולים שהגיעו בגלי העלייה הראשונים שלאחר קום המדינה הסתדר בכוחות עצמו , ואחרים נקלטו בקרב בני משפחתם , אולם ברבים מן העולים טיפלו מוסדות המדינה . בתחילה שוכנו העולים ב"רכוש נטוש" - בתים שננטשו על ידי ערבים בימי המלחמה בירושלים , ביפו ובחיפה ואחר כך בעכו , ברמלה ובלוד . כאשר לא היה עוד מקום במבנים בערים האלה הועברו העולים לאזורים מרוחקים יותר : באר שבע , אשקלון , בית שאן , יבנה ועוד . בהיעדר מקומות קליטה נוספים הופנו העולים בשנים 1950-1948 למחנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית