העצמאית שנקטה רומניה באותן שנים כלפי ברית המועצות , מנהיגת הגוש המזרחי ( עמ' . ( 87 לרומניה היו קשיים כלכליים , ובתמורה לכופר - היא התירה ליהודים להגר משטחה . תמורת כל עולה שילמה ישראל לרומניה , בתחילה בסחורות ואחר כך בכסף . העולים מרומניה הגיעו לישראל בשני גלים עיקריים : ב1961- הגיעו כ21- אלף עולים , ובשנת 1964 הגיעו כ24- אלף עולים . בסך הכול עלו מרומניה בשנים 1966-1958 יותר מ106- אלף יהודים . ג . ארגנטינה התאפיינה בשנות ה60- בהלכי רוח אנטישמיים , ותחושת הביטחון של היהודים במדינה התערערה . בחודשים דצמבר - 1959 ינואר 1960 צוירו צלבי קֶרס על בתים של יהודים ועל מוסדות יהודיים . האנטישמיות במדינה גברה בהשפעת לכידתו של הפושע הנאצי א ָ דֹולף אי ְ יכמן בארגנטינה במאי 1960 בידי שליחי " המוסד , " וחטיפתו לישראל בניגוד לכללי ההסגרה המקובלים בין מדינות ( עמ' . ( 266 בגל אנטישמיות זה הוצגו יהודי ארגנטינה כבעלי נאמנות כפולה , תלמידים וסטודנטים יהודים הותקפו ברחובות ומוסדות יהודיים ח וּׁבְ ל וׁ . למרות ההתקפות האנטישמיות העדיפו רוב היהודים להישאר בארגנטינה ולמדינת ישראל עלו רק כ 5 , 500- עולים . א ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית