העלייה נמשכת גם בשנות ה60- במחצית הראשונה של שנות ה60- הגיעו למדינת ישראל למעלה מ200- אלף עולים . רובם עלו מצפון אפריקה ומאסיה , וחלקם מרומניה ומארגנטינה . הגורמים שדחפו לעלייה היו מגוונים וקשורים למציאות המיוחדת ששררה בכל מדינה ומדינה . לדוגמה : א . במרוקו שלט המלך חסן ה2- החל במרס . 1961 חסן ה2- אפ ְ ׁש ֵ ר לאנשי " המוסד" לארגן את יציאת היהודים לישראל . כמה שיקולים הנחו אותו : המלך הבין שהיחסים בין היהודים לבין המוסלמים תושבי מרוקו יחריפו על רקע מתיחות לאומית , ואף ביקש לשנות את תדמית מדינתו בעיני המערב . המלך הבין כי לשם כך עליו להגמיש את המדיניות שלו בנוגע ליהודים . בשנים 1964-1960 עלו ממרוקו לישראל כ100- אלף עולים . על פי ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל למלך חסן ה - 2- היו היהודים רשאים לעזוב את מרוקו בתנאי שיעדם המוצהר אינו מדינת ישראל , ובתנאי שהגוף המטפל בהגירה אינו גוף ציוני אלא ארגון ההגירה היהודי היא"ס . במסגרת ההסכם שילמה ישראל תמורת כל עולה ּוְ פ ֶ ר , תגמּול כספי של 50 דולר . בעת העלייה המחתרתית ממרוקו התרחש ב1961- אסון האנייה " אגוז , " שטבעה בסערה בים כשהפליגה ממרוקו לגי ּב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית