העלייה גוברת באמצע שנות ה50- עוד גל של עלייה מצפון אפריקה הגיע למדינת ישראל באמצע שנות ה , 50- בהשפעת מאבקן של התנועות הלאומיות בטוניסיה ובמרוקו לעצמאות . אמנם מאבקן הופנה נגד השלטון הקולוניאלי אבל נלוו לו פגיעות ביהודים , ולכן הם העדיפו לעלות לישראל . היהודים גם חששו כי השלטון החדש שיקום לאחר העצמאות יחמיר אתם בגלל קשריהם עם השלטון הקולוניאלי , ובגלל יהדותם והזדהותם עם מדינת ישראל . בשנים 1956-1954 עלו ממרוקו כ70- אלף יהודים . לאחר שמדינות צפון אפריקה קיבלו עצמאות הן אסרו על היהודים לצאת מהמדינה - והעלייה התנהלה באופן חשאי ואורגנה בידי " המוסד" ( עמ' . ( 146 בעקבות מבצע קדש ( מלחמת סיני ) ב1956- הועלו לישראל במבצע חשאי , מבצע ת ּ ff ִ ייה ָ , יהודי העיר ּ פְרט סע ִ יד שבמצרים ( נובמבר . ( 1956 עוד כ13- אלף יהודים שגורשו ממצרים בעקבות המלחמה , עלו לישראל דרך איטליה . ב1957- נאסרה גם יציאת היהודים ממצרים . יהודים עלו לישראל גם מהמדינות הקומוניסטיות שבמזרח אירופה , ובראשן , פולין ורומניה . ליציאת היהודים ממדינות אלה קדם משא ומתן ממושך בין ממשלת ישראל לשלטונות של אותן המדינות כדי שיתירו ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית