הממשלה מתמודדת עם דילמה : עלייה פתוחה או עלייה מבוקרת !? מדינת ישראל לא הייתה ערוכה לקלוט עלייה כה גדולה , ובמיוחד שמרבית העולים היו חסרי כול וחלקם היו פליטים ממדינות ערב . לנוכח ממדי העלייה הנרחבים התלבטה הנהגת המדינה בדילמה גורלית , ובמרכזה השאלה , האם לנקוט מדיניות של עלייה פתוחה או מדיניות של עלייה מבוקרת ( עמ' . ( 145 לבטים אלה התחזקו לאור חוק ה ׁ בּות שְ , שהבטיח עלייה חופשית של יהודים למדינת ישראל . הדילמה על מדיניות העלייה הייתה מורכבת משאלות רבות : מה יהיה קצב העלייה הרצוי ? האם לפקח על העלייה ? האם לאפ ְשְֵ ר לכל היהודים לעלות ? האם יש להעדיף כמות או איכות ? האם לב ְ רֹור את העולים על פי קריטריונים שייקבעו מראש , כמו : גיל , מצב כלכלי , השכלה , מקצוע ? האם להעלות חולים וזקנים ? האם לקבוע מכסת עולים מכל ארץ ? לבטים אלה נבעו מהמצב הכלכלי הקשה של מדינת ישראל . העלּות של הבאת העולים וקליטתם הייתה גבוהה , ֲ ובו בזמן נאלצה המדינה להתמודד עם מימון מלחמת העצמאות ותוצאותיה : שיקום העורף וקליטת חיילים משוחררים , בניית העוצמה הצבאית ופיתוח הכלכלה . בן גוריון קרא לתת לעלייה עדיפות על פני...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית