קיבוץ גלויות בשנות ה50- במגילת העצמאות של ישראל הוצהר כי “ מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות . " ואכן , מיד עם הקמתה פתחה מדינת ישראל את שעריה לעלייה . עוד בימי קרבות מלחמת העצמאות החלו להגיע עולים למדינת ישראל , ועם תום הקרבות הלך וגבר היקף העלייה . ליישוב , שמנה עם קום המדינה כ650- אלף תושבים יהודים , נוספו בשנים 1951-1948 כ700- אלף עולים . כלומר , בתוך כשלוש שנים הוכפלה האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל . לעלייה זאת , המכונה העלייה הגדולה , היו מאפיינים ייחודים : עליית הצלה - למדינת ישראל עלו קהילות שלמות של יהודים מארצות אסיה ואפריקה , שנשקפה סכנה לחייהם . • קיבוץ גלויות - העולים הגיעו ממגוון גדול של מדינות ויבשות ( אירופה , אסיה ואפריקה . ( בשנים 1952-1948 עלו לישראל כ330- אלף עולים מאירופה , ובהם ניצולי השואה ממחנות העקּוִרים ֲ בגרמניה ובאוסטריה , ומעפילים שהשתחררו ממחנות המעצר בקפריסין . כמו כן עלו לארץ יהודי בולגריה ומרבית יהודי יוגוסלביה . במסגרת המבצע “ על כנפי נשרים" ( 1950-1949 ) הובאו מתימן כ45- אלף יהודים . בין העולים היו יהודי קהילת העיר צנע ַ ַ א , בירת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית