חוקים חדשים מגדירים את האזרחות במדינה כשנתיים לאחר הקמת המדינה ובעיצומה של העלייה הגדולה נחקק בכנסת חוק ה ׁ ff בּות 5 ) ביולי . ( 1950 חוק השבות התקבל ביום כ' בתמוז , יום פטירתו של הרצל , והייתה לכך משמעות סמלית . עיקרו של חוק זה קובע כי “ כל יהודי זכאי לעלות ארצה . " בחוק יש הגבלה הקובעת כי זכות העלייה תישלל מכל מי “ שפועל נגד העם היהודי , או עלול לסכן את בריאות הציבור או ביטחון המדינה או בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור . " לאישורו של חוק ה ׁ בּות שְ קדמה התלבטות קשה שעסקה בשאלה , האם ראוי לחוקק במדינת ישראל חוק שיש בו העדפה מפורשת של יהודים . החוק התקבל באווירה חגיגית בהסכמת כל המפלגות , ומּפאת ְ חשיבותו הציג אותו לפני הכנסת ראש הממשלה ולא , כמקובל , השר הממונה על ביצועו ( במקרה זה - שר הפנים . ( החוק היה אמצעי להגשמת החזון של קיבוץ העם היהודי בארצו , כפי שנקבע במגילת העצמאות . מבזק בעקבות הכרזת העצמאות ב14- במאי , 1948 הפך היישוב היהודי בארץ ישראל למדינה ריבונית . עם ההכרזה על הקמת המדינה הוגדרו מוסדותיה - "מועצת המדינה הזמנית" ו"הממשלה הזמנית . " ב25- בינואר 1949 נבחרה "האס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית