פרק יב : בניית חברה בשני העשורים הראשונים של המדינה ( 1967-1948 ) כדי להדגיש שירושלים היא בירת ישראל - קיבלה הממשלה את הצעת בן גוריון , להעביר לבירה את כל משרדיה מתל אביב ( אולם משרד הביטחון לא עבר לירושלים . ( גם הכנסת עברה מתל אביב לירושלים למ ׁ ׁשּכנּה ב"בית פרומין . " בישיבות הכנסת הראשונה נידונה שאלת ניסוח חּוקה למדינה . בדיון עלו סוגיות עקרוניות : האם מן הראוי לקבוע חוקה למדינה מיד עם הקמתה ? האם נכון לקבוע חוקה כאשר רק מיעוט מן העם היהודי חי במדינה , או ׁש ֶ מא עדיף להמתין עד שיעלו ארצה מרבית היהודים ? המפלגות הדתיות התנגדו לקביעת חוקה משום שלדעתן חוקה עומדת בסתירה לאמונה הדתית ולהלכה . הן טענו כי חוקה היא מעשה ידי אדם ו"כל חוקה שהיא יציר ּכּפיו ( מעשה ִ ָ ידיו ) של אדם אין מקומה בישראל . " עוד טענו המפלגות הדתיות , כי “ חוקה אין כותבים ] ... [ חוקה מקבלים . חוקה ניתנת מפי הגב ּ ָרה ( ה ָ א ֵ ל . "( הפער בין עמדות הצדדים היה עצום ולאחר דיונים ממושכים הוחלט לחוקק חוקי יסוד בלבד , שישמשו בעתיד תשתית לחּוקת המדינה . תהליך החקיקה של חוקי היסוד נמשך עד היום . חוקי היסוד שחוקקה הכנסת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית