מדינת ישראל - ריבונות וצמיחה בחמשת העשורים הראשונים לעצמאות ישראל התפתחה החברה הישראלית תוך כדי התמודדות עם קליטת עלייה ועם בעיות בתחום הביטחון והכלכלה . ממיזוג גלויות , על פי מדיניות " ּ ּור ההיתּוך , " הלכה והתחזקה הנטייה שביקשה לתת ביטוי לרב-תרבותיות . מהדגשת הערכים הקולקטיביים בעת בינוי האומה הלכו והעמיקו גילויים של העמדת ה ּפְ ָרט במרכז - וכל זאת תוך כדי יצירה תרבותית מגוונת . מטרות לימוד היחידה להבין את הדילמות שהתמודדה אתן מדינת ישראל בעת קליטת העלייה הגדולה , ואת המשמעות של מדיניות כור ההיתוך . להכיר את המאפיינים של מדיניות קליטת העלייה משנות ה70- עד שנות ה . 90- לבחון את שורשי הׁשסע ֶ החברתי בישראל , ואת עיקרי המחלוקות הפוליטיות שהתעוררו בעקבות המלחמות . להעריך את השינויים שהתחוללו בתחומים השונים של חיי התרבות בישראל . להיחשף לשלבים בהתמודדות החברה בישראל עם זיכרון השואה , ולמשמעויות של ההתמודדות הזאת . להעריך את היחסים בין ישראל לקהילות היהודים בתפוצות . להכיר חומרים היסטוריים מילוליים וחזותיים - תעודות , קטעי מחקר , תמונות , מפות , וציר זמן - הקשורים לנושא , ולהעריך את המידע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית