לחזרה ולדיון . 1 הסכם השלום בין ישראל למצרים - הגדולה במדינות ערב , היה פריצת דרך ביחסים בין ישראל לעולם הערבי . א . מה היו התהליכים שהובילו להסכם זה ? הבחינו בין תהליכים הקשורים במדינות המסוכסכות לבין תהליכים הקשורים במעצמות . ב . מה היו עיקרי הסכם השלום בין ישראל למצרים ? ג . חוקרים טוענים כי ההסכם היה פריצת דרך מדינית אך גם פריצת דרך פסיכולוגית ומנטלית . למה כוונתם ? מה דעתכם על טענה זו ? ד . פריצת הדרך שהשיגו סאדאת ובגין מעידה על מקומם המיוחד של מנהיגים בצמתים מכריעים בהיסטוריה . עם אילו קשיים התמודדו שני המנהיגים בתהליך לקראת החתימה על ההסכם ואחרי החתימה ? ומה לדעתכם מאפיין את דפוסי מנהיגותם ? . 2 איתן בנצור , שנטל חלק במשלחת הישראלית לוועידת השלום במדריד , כתב : ... " מזדקר מעשה השלום במדריד כמפנה היותר מרחיק לכת בתולדות הסכסוך הישראלי-ערבי . ] ... [ היה זה חיבור נדיר של תנאים ונסיבות עם נפשות פועלות בודדות , שגילו נחישות , כושר מנהיגות ולהט נפשי רב לקדם את תהליך השלום בכל מאודם " . ( הדרך לשלום עוברת במדריד , , 1997 עמ' ( 202 א . מהם התנאים שהביאו לכינוס ועידת מדריד ? ב . מדוע מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית