אוסלו - ממגעים סודיים להסכמים רשמיים עד 1993 המדיניות הישראלית הייתה , שאין לקיים מגעים עם אש"ף משום שזהו ארגון טרור שאינו מכיר במדינת ישראל . בינואר 1993 החלו להתקיים מפגשים לא רשמיים בעיר אֹוסלֹו שבנ ֹ ְרווגיה ֶ , בין שני אקדמאים ישראלים מתחום ההיסטוריה של המזרח התיכון - ד"ר יאיר היְר ff פלד וד"ר רון פּונדק , לבין אּבּו-עלאא' ) אחמד קֶריע , ) איש אש"ף . הנציגים הישראלים פעלו בחסותו של סגן שר החוץ , ד"ר יוסי ּביילין . לאחר המפגשים הראשונים עדכן ביילין את שר החוץ , שמעון ּפֶ ֶרס , על מגעים אלה , ופרס עדכן את ראש הממשלה , יצחק רבין . במאי 1993 החליט יצחק רבין להפוך את המשא ומתן באוסלו למשא ומתן רשמי , ומינה את מנכ"ל משרד החוץ , אּוִרי סביר , לעמוד בראש הצוות הישראלי . בצדו עמד עורך הדין יואל זינגר , שהיה מאוחר יותר היועץ המשפטי של משרד החוץ , שפיקח על עניינים משפטיים-ביטחוניים . במהלך הדיונים היה ברור לצד הישראלי , כי יש לשים דגש על סוגיית ההכרה ההדדית בין ישראל לאש"ף . סוגיה זו נפתרה בסוף אוגוסט - 1993 ישראל הכירה באש"ף כנציג הפלסטינים , ואילו אש"ף הכיר בזכותה של מדינת ישראל להתקיים בש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית