מבזק עד מלחמת יום הכיפורים , שרר קיפאון מדיני בשיחות בין ישראל למדינות ערב בנוגע לפתרון הסכסוך . לאחר מלחמת יום הכיפורים נוצר צורך להגיע להסדר בין הצדדים , בשל החשש מכמה התרחשויות : חידוש הלחימה , לחץ של ארצות הברית , ההבנה של מדינות ערב שקשה להביס את ישראל , ההשפעה האמריקנית על מצרים , והתפכחותה של ישראל מהא ֹ ו וְ ְריה ששררה במדינה ערב המלחמה . לפי מדיניות "דיפלומטיית השלבים" של ארצות הברית , נחתם בינואר 1974 הסכם הפרדת כוחות בין ישראל למצרים , במאי - 1974 נחתם הסכם הפרדת כוחות בין ישראל לסוריה , ובספטמבר - 1975 הסכם ביניים בין ישראל למצרים . הסכמי הפרדת הכוחות בין ישראל למצרים היו בסיס למשא ומתן המדיני בין שתי המדינות , אך התהליך עצמו נתקל בקשיים ובהתנגדויות של רוב מדינות ערב . בישיבת הפרלמנט המצרי , שנערכה ב9- בנובמבר , 1977 הצהיר סאדאת על נכונותו להגיע לירושלים ולקדם את תהליך השלום . ב19- בנובמבר 1977 הגיע סאדאת לישראל , ולמחרת נאם במושב מיוחד של הכנסת . בחירתו של ג'ימי קרטר לנשיאות ארצות הברית , בחירתו של מנחם בגין לראשות ממשלת ישראל ושינוי בגישתו של סאדאת - אפשרו את ההתקדמות במש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית