תומכים ומתנגדים להסכם השלום התגובות להסכם השלום בין ישראל למצרים היו מעורבות . לצד התומכים בהסכם , קמו לו מתנגדים גם בצד הערבי וגם בצד הישראלי . רבים בעולם הערבי , בתוך מצרים ומחוצה לה , ראו בחתימתו של סאדאת על הסכם שלום נפרד עם ישראל בגידה באחדות העולם הערבי ובאינטרסים הערביים . מצרים סולקה מהליגה הערבית ( עמ' , ( 149 ורוב מדינות ערב ניתקו את יחסיהן הדיפלומטיים אתה . גם בישראל נשמעו קולות שהתנגדו להסכם , ובעיקר לנסיגה המלאה מחצי האי סיני . לאחר מלחמת ששת הימים , בראשית שנות ה , 70- החלו לקום בחבל ימית שבצפון סיני יישובים ישראליים : ׂ ff דֹות , נתיב הע ֲׂ ff ָרה , ּפְ ִריגן , אבשלום , ניר אברהם , אּוגדה , תלמי יוסף , ּפְ ִריאל , חֹולית , סּופ ָ ה , דקלה , חרּוב ִ ית , ע ַ צ ְ מֹונה , חצ ַ ר אדר , נאֹות סיני , די זהב , נב ִ יעֹות ואופירה . עם יי ׂ ּום ההסכם , נאלצה ישראל לפ ַ נות את היישובים האלה . חלק מתושבי חבל ימית התפנו מ ָ ָרֹון ותמורת פיצויים , אך תושבים אחרים סירבו להתפנות והתבצרו בבתיהם . רק לאחר עימות קשה ואלים הצליחו חיילי צה"ל ומשטרת ישראל לפ ַ נות את המתבצרים , וב25- באפריל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית