: 1973-1948 ישראל ומדינות ערב נמנעות ממשא ומתן עד מלחמת ששת הימים ראתה ישראל סכנה קיומית בכל ויתור שיהיה עליה לעשות על מנת להגיע להסדר שלום , וגישושים לקראת שלום שנערכו עד אז - נכשלו . מדינות ערב ראו בקיומה של ישראל כמדינה ריבונית - קיום שאינו חוקי , המאיים על העולם הערבי . הזדמנות לסיום הסכסוך נוצרה כבר לאחר מלחמת ששת הימים . השטחים שכבשה ישראל במלחמה , יכלו לשמש קלפ ֵ י מיקּוח בעת המשא ומתן לשלום בינה לבין הערבים . אך ב1967- רוב העולם הערבי עדיין לא היה מוכן להכיר בקיומה של מדינת ישראל ולהגיע ע ִ מה לפשרה . בעקבות מלחמת ששת הימים התחזקו בישראל הרגשות הלאומיים . השפיעה על כך התרוממות הרוח שנבעה מהניצחון המהיר במלחמה ומתוצאותיה ( עמ' . ( 187-186 ככל שחלף הזמן ונמשך הקיפאון המדיני , כך היה קשה יותר לוותר על השטחים שנכבשו במלחמה - הגולן בצפון , חצי האי סיני בדרום , והגדה המערבית . לאחר מלחמת יום הכיפורים נוצרה הזדמנות לנסות לסיים את הסכסוך בין ישראל למדינות ערב . מלחמת יום הכיפורים הסתיימה בתוצאות ע ֲ מ ּ ּוֹות , ונוצר צורך להגיע להסדר בין הצדדים בהשפעת כמה גורמים : א . בשל המצב שנוצר לק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית