ישראל מתעלמת משינוי במדיניות מצרים אנואר אל-סאדאת , שהחל את כהונתו כנשיא מצרים ב28- בספטמבר - 1970 ניהל מדיניות שונה מזו של נאצר . סאדאת הבין כי אי אפשר לחסל את מדינת ישראל , וביקש לחזור לגבולות 5 ביוני . 1967 עוד במהלך 1971 הציע כמה יוזמות שלום , אבל מנהיגי ישראל דחו אותן על הסף , כי לא האמינו בכנּות הצעותיו . יש הטוענים שישראל החמיצה הזדמנות לשלום , כי ׁשגתה ָ בהערכת אישיותו של סאדאת ובהבנת תכניותיו . בקֶרב ההנהגה בישראל רווחה ההערכה כי סאדאת הוא אדם אפור וחלש , ובלטה ההתעלמות מסימנים שהעידו על הע ָ זה וחדשנות במדיניותו , כמו למשל , גירוש מרבית היועצים הסובייטים ממצרים בתחילת . 1972 גם אזהרתו של סאדאת בריאיון עיתונאי בראשית , 1973 כי ללא הסדר מדיני , מלחמה היא הבֵררה היחידה - לא זכתה לתשומת לב מספקת בישראל . המודיעין הישראלי פירש בדרך שגויה את גירוש היועצים הסובייטים ממצרים , וסבר כי גירושם מגביר את חולשתה של מצרים , וכי אין בכוחה לצאת למלחמה . ההנהגה המדינית וההנהגה הצבאית של ישראל העריכו כי הסבירּות למלחמה עם מצרים נמוכה , ולא הבינו כי סאדאת אינו יכול להמשיך עוד במצב של " לא שלום ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית