מבזק גם לאחר מבצע קדׁש , חזר נאצר והצהיר כי מלחמה בישראל היא בלתי נמנעת , וב1963- נחתמה עסקת נשק גדולה בין מצרים לברית המועצות . בסוף שנות ה50- החלה ישראל להקים בחשאי ּ ּור גרעיני בדימונה . את הכור חשף בראשית 1960 מטוס ריגול אמריקני . תפיסת הביטחון של ישראל בראשית שנות ה60- קבעה כמה יעדים : ישראל תגדיל את עוצמת הביטחון האווירי שלה , ישראל תיאלץ לנהל מלחמה בכמה חזיתות , המשק הישראלי לא יכול לעמוד במלחמה ממושכת , ואם תפרוץ מלחמה - יש להביא להכרעה מהירה . בוועידת הפסגה שנערכה בקהיר בינואר 1964 התקבלו ההחלטות האלה : הטיית מי הירדן , החייאת הי ׁ ּות הפלסטינית והקמת מפקדה ערבית משותפת . בעקבות החלטות הוועידה , גברה המתיחות בין ישראל לשכנותיה . ב1964- הוקם בתמיכת מצרים "הארגון לשחרור פלסטין" - אש"ף . בנובמבר 1966 ערך צה"ל פעולת תגמול בכפר סמּוע ַ , שמטרתה הייתה להזהיר את תושבי הכפר לב ַ ל ישתפו פעולה עם המסתננים . בין ישראל לשכנותיה פרץ סכסוך חריף בשאלת ניצול מי הירדן עוד בשנות ה . 50- בתגובה להפעלת מוביל המים הארצי ב , 1963- החלו מדינות ערב לנקוט פעולות להטיית מי הירדן , ולהתכונן למלחמה נגד ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית