למלחמה תוצאות צבאיות , חברתיות ופוליטיות בתוך תקופה קצרה של כשלושה שבועות התחלפו תחושות החרדה והפחד של אזרחי ישראל בתקופת ההמתנה - בתחושות שמחה , עוצמה וגאווה לאומית לאחר המלחמה . היקף ההישגים של צה"ל והמהירות שבהם הושגו - הפתיעו את רוב הישראלים . הניצחון המוחץ על צבאות של שלוש מדינות ערב יצרו רושם כי יש חשיבות ליתרון האיכותי על היתרון הכמותי . בצד האובדן וה ׁשְ כֹול של 776 חללים וסבלם של אלפי פצועים - שררה בישראל אווירה חגיגית של ניצחון . ה שְִ יב ָ ה אל המקומות המקודשים - הכותל המערבי בירושלים , מערת המכפלה בחברון וקבר רחל בבית לחם - חיזקה את תחושת הניצחון . תחושות אלו התחזקו בעקבות החלטת הכנסת בעניין איחוד ירושלים . כשלושה שבועות לאחר פרוץ המלחמה , ב27- ביוני , 1967 החליטה הכנסת לספח את ירושלים המזרחית לישראל ולאחד בין שני חלקי העיר . מלחמת ששת הימים שינתה את גבולותיה של מדינת ישראל . לפני המלחמה חנו צבאות מדינות ערב סמוך לקו הגבול , שהיה במרחק קילומטרים ספורים עד עשרות קילומטרים מערים מרכזיות במדינת ישראל , ואילו בסיום המלחמה - נמצאו כוחות צה"ל במרחק של כ120- קילומטרים מקהיר וכ70- ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית