הידרדרות לקראת מלחמה במחצית השנייה של חודש מאי 1967 החלה שרשרת אירועים שדְרדרּו את האזור למצב של ע ֶ ֶרב מלחמה . לברית המועצות היה חלק בהידרדרות למלחמה : ב14- במאי 1967 סיפקה ברית המועצות מידע ּוָ זב לסוריה ולמצרים , ולפיו ישראל מרכזת כוחות צבא בגבול עם סוריה . ב15- במאי , 1967 ביום העצמאות ה19- של ישראל , החל להתקבל מידע שמצרים מזרימה כוחות צבא לסיני . ב18- במאי 1967 תבעה מצרים ממזכיר האו"ם להוציא את כוח החירום של האו"ם , שהוצב לאחר מבצע קדש בגבול ישראל-מצרים ברצועת עזה וב ׁ ׁשְרם א-ׁש ֶ יח . ' עוד באותו יום , לפני שהשלים האו"ם את פינוי כוחותיו , השתלטו כוחות צבא מצרים על נקודות התצפית של האו"ם בסיני . צעדים אלה של מצרים היו התגרות באו"ם ובהחלטותיו . ההידרדרות במצב נמשכה גם כאשר התברר למצרים כי המידע שמסרו הסובייטים היה ּ ֹוזב . ב23- במאי 1967 הודיע נאצר על סגירת מצֵרי טיראן בפני אניות ישראליות ובפני ספינות הנושאות דגל אחר ומעבירות מטענים לנמל אילת . ישראל העבירה מסִרים למצרים בעזרת מדינות המערב , שאין לה כל כוונה לתקוף אותה , אך ההסלמה החריפה . אווירת המלחמה התלהטה , כאשר המלך חסיין ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית