המתיחות בגבול הצפון גוברת המתיחות בין ישראל לסוריה הלכה והחריפה , ותקריות גבול התרבו יותר ויותר . גורם מרכזי למתיחות בין ישראל לסוריה קשור בשאלת האזורים המפ ֹ ָרזים שנקבעו בהסכם שביתת הנשק עם סוריה ( עמ' . ( 125 ההסכם קבע כי שטחים שכבשו הסורים במהלך מלחמת העצמאות ופונו על ידם עד לקו הגבול הבינלאומי - יהיו במעמד של אזורים מפורזים . לכל אחת מן המדינות הייתה פרשנות אחרת למעמד האזורים המפורזים : ישראל טענה כי אזורים אלה נמצאים בריבונותה , אך נאסר עליה להכניס אליהם כוחות צבא ונשק . ואילו סוריה סברה כי השטחים נתונים להשגחת האו"ם ואין לישראל היתר לפעול בהם . כתוצאה ממחלוקת זו התלקחה מעת לעת האש בגבול הצפון . טרקטורים ישראליים היו נכנסים לאזורים המפורזים כדי לעבד בהם חלקות אדמה . הדבר נעשה בשיתוף עם צה"ל וביוזמתו , ובתגובה - ירה עליהם הצבא הסורי . תקריות אש כאלה הלכו וגברו . צלפים סורים ירו על ספינות דיג ישראליות בכינרת , ויישובים בעמק החּולה היו נתונים ליִרי מרמת הגולן . תושבי היישובים כמו למשל , הא וָ ן , ג וָ נן , תל קציר וגד וָ ת - שהו במקלטים ימים ארוכים ועבודות המשק החקלאי שובשו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית