סכסוך בשאלת ניצול מי הירדן המחלוקת בשאלת מקורות המים של הירדן והדיג בכינרת הייתה מוקד לחיכוכים . נהר הירדן נוצר מאיחוד של שלושה נחלים : חצּב ְ ַ ני - שמקורותיו בלבנון , ּב ַ ניאס - שמקורותיו בסוריה , ודן - שמקורותיו בישראל . בׁש ֵ ל כך פרץ בין ישראל לשכנותיה סכסוך בשאלת ניצול מי הירדן . עוד ב1953- שלח הנשיא אייזנהאּואר למזרח התיכון את השליח המיוחד אריק ג'ונסטון להציע פתרונות לבעיה . בתכנית שהציע ב1955- הוקצבו לישראל כ 40 % - ממכסת המים , וכל היתר למדינות השכנות . ישראל קיבלה את התכנית , אבל הליגה הערבית דחתה אותה בטענה כי קבלת התכנית תביע הכרה בקיומה של מדינת ישראל . דווייט אייזנהאּואר - ( 1969-1890 ) נשיא ארצות הברית בשנים . 1961-1953 במלחמת העולם השנייה היה מפקד הפלישה לאירופה , ולאחר המלחמה פיקד על כוחות הכיבוש האמריקניים באירופה . כנשיא , פיקח על הפסקת האש במלחמת קוריאה , פתח במירוץ החלל והכריז על "דוקטרינת אייזנהאואר . " בתחום מדיניות הּפנים ְ , האמין בכלכלת השוק החופשי ונלחם בהגירה הלא חוקית לארצות הברית . ב1958- החלה ירדן לבנות בסיוע אמריקני תעלת מים להשקיה . גם ישראל החלה בבניי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית