בעיות הביטחון בגבול המזרחי והצפוני מחריפות בינואר 1964 התקיימה בקהיר ועידת פסגה של מדינות ערב , והתקבלו בה שלוש החלטות שהגבירו את המתח בין ישראל לשכנותיה : להטֹות את מקורות הירדן , להחיות את הי ׁ ּות הפלסטינית ולהקים מפקדה ערבית משותפת . ב1964- הוקם בתמיכת מצרים ארגון לשחרור פלסטין - אש"ף , הגוף המייצג של הפלסטינים ( עמ' . ( 150 עקב החלטות אלה נשקפה לישראל סכנה . בין השנים 1965 ל - 1967- חדרו לישראל מסתננים , מרביתם חברי פת"ח . המסתננים הגיעו בעיקר מירדן ומסוריה . מעשי החבלה שביצעו - בדרך כלל בתמיכת סוריה - גרמו לאב ֵ דות כבדות בנפש , לנזקים לרכוש ולתחושה של פגיעה בביטחון האישי והלאומי . הייתה זו הפעם הראשונה שגוף פלסטיני מאורגן נלחם בישראל בתמיכתה של מדינה ערבית . ב11- בנובמבר 1966 נהרגו שלושה חיילי צה"ל כשעלה רכבם על מוקש בדרך הּפטרֹולים ַ סמוך לגבול ירדן . בתגובה , החליטה ממשלת ישראל על פעולת תגמול בכפר סמּוע , בדרום הר חברון , בשטח שבשליטת ירדן . הכפר סמּוע ַ נבחר ליעד מכיוון שעקבות מטמיני המוקש הובילו לירדן , אף על פי שהיה ברור לישראל כי המחבלים יצאו מסוריה ולא מירדן . ישראל נמנעה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית