מבזק הסכמי שביתת הנשק שנחתמו עם מדינות ערב לאחר מלחמת העצמאות העניקו להנהגת מדינת ישראל תחושת ביטחון , בצד ההבנה כי מדינות ערב לא השלימו עם קיומה של מדינת ישראל . ההערכות , שמדינת ישראל היא מדינה במצור , העמידו את ענייני הביטחון בראש סולם העדיפויות של המדינה . ב1950- נקבעה מדיניות הביטחון של מדינת ישראל , ולפיה ישראל לא תנקוט קו התקפי , ותפקידו המרכזי של צה"ל להרתיע ולבלום את כוחות האויב . בשנות ה50- החלו פעולות חבלה של מסתננים נגד אזרחים ביישובי הספ ָ ר של מדינת ישראל . בעקבות פעולות המסתננים , הוקמה באוגוסט 1953 יחידה . 101 היחידה ביצעה פעולות תגמול שנועדו להניע את מדינות ערב לפעול נגד המסתננים מתחומיהן , וכן להרגיע את דעת הקהל בישראל . פעולת קיּב ְ יה , באוקטובר , 1953 המחישה את המחלוקת ששררה בממשלה בנוגע לגישה הנכונה שיש לפעול על פיה בשאלת פעולות התגמול והיקפן . לאחר פעולת קיּב ְ יה נקבע כי פעולות תגמול יבוצעו רק לאחר אישור של ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון . האיסור שהטילה מצרים על מעבר אניות ישראליות בתעלת סואץ , פרשת "עסק ה ּ ּביׁש , " והברית הצבאית בין סוריה , מצרים וירדן - הגבי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית