המחקר מן יעדי פעולות התגמול [ ... ] אין ספק כי למדיניות התגמול היו יעדים מוגדרים במסגרת מדיניות הביטחון הכוללת של מדינת ישראל . אבל כפי שכבר הבהרנו קודם , קשה להתעלם מן התחושה כי מדיניות זו נתנה ביטוי גם לצורך אנושי-טבעי של ענישה ונקמה , כתולדת לחצים של דעת קהל . בהיעדר יכולת לפגוע , בכל מקרה , במסתננים עצמם , ּ ּוונ ָ ה הענישה מטבע הדברים אל -מקורביהם- למיניהם , ואל המדינות אשר מתוך שטחן יצאו לפעולה נגד ישראל . מדיניות התגמול נועדה אפוא , במידה רבה , לענות על התביעה ש-חייבים לעשות משהו [ ... ] .- ) ז- שלום , דוד בן גוריון , מדינת ישראל והעולם הערבי , , 1956-1949 עמ- ) 158 1 מה היו המניעים לפעולות התגמול , לדעת הכותב ? ...- 2 מדיניות זו נתנה ביטוי גם לצורך אנושי-טבעי של ענישה ונקמה , כתולדת לחצים של דעת קהל -. מה דעתכם על קביעה זו ? היעזרו גם בעמ- . 171  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית