ישראל יוזמת פעולות תגמול כדי להתמודד עם תופעת ההסתננות נקטה ישראל פעולות תגמּול - פעולות צבאיות נגד יעדים מחוץ לגבולותיה . בביצוע פעולות אלה נודעה בעיקר יחידה 101 בפיקודו של אריאל שרון . היחידה הוקמה ב5- באוגוסט 1953 ופעלה במשך חודשים אחדים . מטרת פעולות התגמול הייתה להעביר את המסר כי כל עוד לא יהיה שקט בצד הישראלי של הגבול , לא יהיה שקט גם בצדו הערבי . לוחמי יחידה 101 שיצאו לפשיטות אל מעבר לגבול תרמו לאתֹוס הלחימה של צה"ל . הלוחמים ביטאו בלחימתם תעוזה , דבקּות ֵ במטרה , ואחוות ַ לוחמים . הפעולות שערכו השפיעו על המ ֹ ָרל של אזרחי המדינה באותם הימים , וחיזקו את כוח ההרתעה של מדינת ישראל . שיקולים הקשורים במדינות ערב ובמדינת ישראל הובילו להחלטה על מדיניות פעולות התגמול : מדינות ערב - ממשלת ישראל הניחה כי פעולות התגמול יגרמו למדינות ערב לנקוט צעדים תקיפים נגד המסתננים מתחומן לשטח מדינת ישראל - למרות האהדה ששררה אליהם במדינות ערב . לעומת זאת אם תימנע ישראל מתגובה נגד המסתננים , עלולים להתחזק הכוחות הקיצוניים במדינות ערב התומכים בהסתננות . • מדינת ישראל - ממשלת ישראל הבינה כי כדי להרגיע את ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית