תעודה תחושת האיום על קיומה של ישראל אצל דוד בן גוריון עדותו של יצחק נבון , שהיה ראש הלשכה של דוד בן גוריון בשנים . 1963-1952 בחדרו של בן גוריון הייתה תלויה מפה של המזרח התיכון [ ... ] לכל רוחב הקיר : מדינות ערב בצבע אחד , וישראל בצבע אחר . הוא ) בן גוריון ( היה נכנס כל בוקר ומתבונן במפה שעה ארוכה . לא פעם היה אומר : " כל הלילה לא ישנתי בגלל המפה הזאת . מהי ישראל ? הבט : כתם קטנטן אחד ! נקודה אחת ! איך היא תתקיים בעולם ערבי זה ? " [ ... ] ) י' נבון , "שלמּות , ניגודים , סקרנות , " בתוך : עת-מול - כרך י"ב , גיליון ) 69 ( 1 תשרי תשמ"ז-אוקטובר , 1986 עמ' ) 4 תעודה המרכיבים של ביטחון ישראל , דוד בן גוריון , 2 בנובמבר 1955 דברי דוד בן גוריון בעת הצגת ממשלה חדשה לפני הכנסת . ביטחון ישראל - פירושו עלייה . [ ... ] ביטחון - פירושו התיישבות , ובשורה הראשונה יישוב השממה . [ ... ] ביטחון - זהו כיבוש הים והאוויר והיותנו למעצמה ימית חשובה ולכוח גדול בנתיבות האוויר . [ ... ] ביטחון - זהו טיפוח מחקר מדעי וכושר מדעי בכל המקצועות הפיזיים , הכימיים , הביולוגיים והטכנולוגיים ברמה עליונה , בשיא הידע . [ ......  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית