מבזק ב1921- הקימה בריטניה את אמירּות עב ֵ ֶ ר הירדן , מסרה אותה לשלטון האמיר עבדאללה בן חסיין , והמשיכה לפקח על האזור . ב1946- הכירה בריטניה בעבר הירדן כמדינה עצמאית , אך עדיין הותירה אחיזתה באזור . לאמיר עבדאללה הוענק התואר "מלך , " וירדן הצטרפה לליגה הערבית . ב1948- שונה שם המדינה מ"עבר הירדן" ל"ממלכת ירדן ההאׁש ֶ מית , " ובירתה - ע ַ מאן . בריטניה המשיכה להחזיק בסיסים צבאיים בירדן ולאמן את הליגיון הערבי שפיקד עליו הגנרל הבריטי גלא ּ ב ּ פַ אׁשא ַ . במהלך מלחמת העצמאות של ישראל , הגיעו לירדן המוני פליטים פלסטינים , ואוכלוסייתה גדלה מאוד . באפריל 1950 צורפה הגדה המערבית לממלכת ירדן . ירדן העניקה לתושבים הפלסטינים אזרחות מלאה . ב20- ביולי 1951 נרצח המלך עבדאללה בירושלים על ידי פלסטיני . באוגוסט 1952 הומלך נכדו - חסיין . באמצע שנות ה50- היו בירדן כאלה שראו במלך חסיין שליט שצעדיו מוכתבים על ידי המערב . לכן נטה המלך להינתק מן התלות בבריטניה : נמנע מהצטרפות לברית בגדאד , הדיח את המפקד הבריטי של הלגיון הערבי , וסגר את הבסיס הצבאי הבריטי ששכן בירדן . בעקבות חשיפת קשר סורי-מצרי נגדו , ערך המל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית