הארגונים הפלסטיניים מתבססים בירדן היחסים בין ירדן למצרים התאפיינו בבריתות ובמשברים . בוועידת פסגה בקהיר ב1964- חודשו הקשרים בין שתי המדינות , וירדן נאלצה להסכים להשתתף בהטיית מ ֵ י הירדן כדי למנוע מישראל להשתמש בהם ( עמ' . ( 182 ב30- במאי , 1967 ערב מלחמת ששת הימים , חתם חסיין על ברית הגנה עם מצרים , ובפרוץ המלחמה , ב5- ביוני , 1967 החליט להצטרף למלחמה נגד ישראל , אף על פי שישראל הודיעה לו כי אם לא יצטרף למלחמה לא יותקף ( עמ' . ( 185 כתוצאה מן המלחמה כבשה ישראל את שטחי הגדה המערבית ( יהודה ושומרון , ( ולממלכת ירדן נוספו כ350- אלף פליטים , שברחו אליה מן השטחים שכבשה ישראל . לאחר המלחמה גברה נוכחותם של ארגוני המחבלים הפלסטיניים בירדן , והם היו למעין מדינה בתוך מדינה . משטחה הם יצאו לפעולות חבלה בבקעת הירדן , ללא אישור המלך . בתגובה יצאה ישראל לפעולות מוגבלות נגד יעדים בירדן . וכך לדוגמה , ב21- במרס 1968 התנהלה פעולת ּכַראמה ובמסגרתה חדרו כוחות של צה"ל לשטח ירדן , הרגו 170 מחבלים ו ׁ בּו שָ . 130 הלוויותיהם של המחבלים ההרוגים היו רבות משתתפים ושימשו הפגנת כוח של הארגונים הפלסטיניים בירדן ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית