ירדן עוברת תהליך של ע ִ יּור ירדן עברה תהליך עיור מרשים : ב1922- רק כ 10 % - מתושבי הגדה המזרחית חיו בערים קטנות , ב1952- התרכזו בערים כ 31 % - מכלל האוכלוסייה , ואילו ב - 1979- כ . 66 % - כמה גורמים מרכזיים לתהליך זה : • הגירת פלסטינים אל הגדה המזרחית - הפלסטינים התרכזו בערים או במחנות הפליטים שבקרבתן , וביקשו תעסוקה בערים . ירידה במספר העוסקים בחקלאות - הקושי להתפרנס מחקלאות גרם לרבים לעזוב את העיסוק בחקלאות ולנדוד אל הערים . העלייה ברמת ההשכלה - גרמה , בעיקר לצעירים , ללמוד ולעסוק במקצועות שנחשבו לִרו ְ וחיים יותר וליוקרתיים יותר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית