ירדן מתלבטת בשאלת קשריה עם המערב באמצע שנות ה50- התגברו בירדן גורמים שראו בחסיין " מלך ּ ּוּבה ָ " הנשלט על ידי המערב . על מנת להשקיט את התסיסה הזו , גברה נטיית המלך להינתק מן התלות בבריטניה ובכך לנתק קשר עם העולם המערבי . הביטוי הראשון לכך היה הימנעות ירדן מלהצטרף לברית בגדאד קו מדיני שננקט בהשפעת נאצר ובלחץ האופוזיציה בירדן ( עמ' . ( 159 בנוסף לכך הודח במרס 1956 המפקד הבריטי של הלגיון הערבי , גלאּב ּפַ אׁשא ַ , והפיקוד העליון על הלגיון הועבר לידי קצין ירדני . בפברואר 1957 הסתיימה גם הברית שנחתמה בין ירדן לבין בריטניה ב . 1946- וכך , כדי לממן את אחזקת צבא ירדן , הסכימו מצרים , סוריה וערב הסעודית להעניק לירדן סיוע שנתי של 12 . 5 מיליון לירות שטרלינג במקום הסיוע הבריטי שקיבלה עד אז . ירדן גם סגרה את הבסיס הצבאי הבריטי ששכן בשטחה . כך נותקו הקשרים הממושכים בין ירדן לבריטניה . אולם כעבור זמן קצר חלה תפנית במדיניות ירדן . המלך חסיין הודיע כי גילה קשר סורי-מצרי נגדו ונגד ממלכת ירדן ופיטר את הממשלה ואת הרמטכ"ל . המלך אסר כל פעילות פוליטית בירדן וערך " טיהורים" בצבא ובפקידות הגבוהה . בפעולות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית