ירדן - יש ׁ ּות מדינית חדשה ב1921- הקימה בריטניה בגדה המזרחית של הירדן את אמירּות עבר הירדן , ומסרה אותה לשלטונו של האמיר עּבדאללה בן חסיין ( עמ' . ( 14 בריטניה המשיכה לפקח על עבר הירדן בשיתוף פעולה עם האמיר עבדאללה . ב1946- הכירה בריטניה בעבר הירדן כמדינה עצמאית . בין שתי המדינות נחתמה ברית הגנה לעזרה צבאית הדדית בעת מלחמה . עם זאת המשיכה בריטניה להחזיק בבסיסים צבאיים בעבר הירדן ושלחה לשם מומחים ומדריכים , וכן נשאה בהוצאות אחזקתו של הלגיֹון הערבי , צבא ירדן . על הלגיון פיקד מפקד בריטי , הגנרל גלאּב ּפ ַ א ff ַ א ( עמ' , ( 96 ולצדו עמדו מפקדים בריטים נוספים שאימנו את חיילי הצבא הירדני . על פי ההסכם עם בריטניה , האמיר עבדאללה קיבל את התואר המלך עּבדאללה והחל לנהל מדיניות חוץ עצמאית , שבמסגרתה הצטרפה ירדן לליגה הערבית . שינוי נוסף חל ב , 1948- כאשר ׁש ֵ ם המדינה שונה מעב ֵ ֶ ר הירדן לממלכת ירדן ההא ff מית , ובירתה הייתה עמאן . הגדה המזרחית של הירדן הייתה מרכז המדינה , ובשטחיה הושקעו כספים ובוצעו תכניות פיתוח .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית