מבזק ב23- ביולי 1952 התרחשה הפיכת "הקצינים החופשיים , " המלך פארּוק ַ ונאמניו הודחו מן השלטון וממרכזי הכוח במצרים . הגורמים להפיכת הקצינים : גורם לאומי - שאיפה לעצמאות מלאה של מצרים ; גורם פוליטי - אי יציבות השלטון במצרים ; גורם חברתי-כלכלי - פערים בין שכבה מצומצמת של בעלי הון לבין המוני העם ; גורם צבאי - תבוסת מצרים במלחמת 1948 שפגעה בגאווה הלאומית . ב18- ביוני 1953 הוכרזה מצרים כרפובליקה ובראשה נשיא - מחמד נגיּב . בישראל היו שתמכו בהפיכת הקצינים , וקיוו כי בעקבותיה תוכל להגיע להידברות עם מצרים . ביולי 1954 הוסכם כי בריטניה תפנה את בסיסיה מאזור תעלת סואץ . הפינוי הושלם כעבור שנה . בנובמבר 1954 הודח מחמד נגיּב , וגמאל עּב ַ ְ ד אל-נאצ ֶ ר מונה לראש ממשלה ולאחר מכן לנשיא מצרים . לאחר ניסיון התנקשות בנאצר ב , 1954- הוצאה תנועת "האחים המוסלמים" אל מחוץ לחוק . החוקה החדשה במצרים ב1956- קבעה כי יי ּ ֹון במדינה משטר דמוקרטי נשיאותי . לנשיא הוענקו סמכויות רחבות . נאצר שלט במצרים בעזרת הצבא והמשטרה ואסר כל אופוזיציה לשלטון . מדיניותו של נאצר בשנות ה50- וה60- מכונה נאצ ֵ ִריזם . נאצר פעל בהתאם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית