מצריים למשפט באשמה שלא הכינו את הצבא למלחמה . אולם , לאחר פסקי הדין הלא חמורים שניתנו להם בפברואר , 1968 החלו במצרים הפגנות אלימות של סטודנטים נגד משטרו של נאצר . בו בזמן החל נאצר לשקם את הצבא המצרי בסיוע ברית המועצות . העם המצרי מעריץ את נאצר ב28- בספטמבר 1970 נפטר נאצר באופן פתאומי מהתקף לב והוא בן . 52 למרות הירידה בכוחו בתוך מצרים אחרי מלחמת , 1967 בלטו גילויי האב ֶ ל של העם המצרי , שהעריץ את נאצר . נאצר צמח מן העם , חי חיי צניעות , דיבר בשפת העם וידע להלהיב את ההמונים . ההערצה כלפיו הלכה וגברה , והיא התבטאה בשירי הלל שחוברו לכבודו ובאמרֹות הערצה כמו : " לא אלה אלא אללה - ועּב ַ ְ ד אל-נאצ ֶ ר חּב ִ יב אללה" ( אין אל מלבד אללה - ועבד אל-נאצר אהובו . ( אזרחי מצרים ראו בנאצר משחרר העם המצרי , גואלו מן המצוקה והעוני , ובעיקר - משקם הגאווה הלאומית . את שמו - עבד אלנאצר - הסבירו מתוך אמונתם הדתית כמי שיש לו קשר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית